Cech Rzemiosł Metalowych Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Dominika Jagiełła. Dyrektor Cech Rzemiosł Metalowych Optycznych i Elektrotechnicznych w Łodzi.