Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa wychodzi na przeciw oczekiwaniom stawianym od wielu lat przez środowiska pasjonatów, polskich zegarmistrzów, kolekcjonerów zegarów i zegarków. Pragniemy zauważyć w jakim aktualnie miejscu znalazło się polskie zegarmistrzostwo.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na polską spuściznę w postaci niegdyś, wspaniale prosperujących zakładów zegarmistrzowskich oraz fabryk, które były odpowiedzialne za produkcję mechanizmów precyzyjnych. Wspólnie, przy wielkim zaangażowaniu sił i czasu, staramy się odzyskać zagubione dokumentacje techniczne, odszukać wyprzedane niegdyś narzędzia oraz maszyny.

Szczególny nacisk pragniemy położyć na odbudowanie w Polsce szkół zegarmistrzowskich, wznowienie systemu kształcenia młodzieży oraz kadry dydaktycznej. W niedalekiej przyszłości, efektem wspólnych starań może stać fakt ujednolicenia takiego szkolenia oraz właściwego doboru i selekcji wśród młodzieży zainteresowanej szkolnictwem zawodowym.

W naszym odczuciu, koniecznym jest próba nawiązania kontaktu ze środowiskiem zegarmistrzów, którzy przyczynili się do rozwoju polskiego zegarmistrzostwa. Założone przez nas stowarzyszenie ma za zadanie odnaleźć w nich nauczycieli zawodu oraz wspaniałych pedagogów. Chcemy położyć akcent na niezwykle ważną rolę jako pełnił i powinien nadal pełnić zawód zegarmistrza. Koniecznym jest ukazanie przykrego faktu, że ta wyspecjalizowana profesja, za kilka, kilkanaście lat może odejść bezpowrotnie w zapomnienie.

Z wyrazami szacunku

Łukasz Mastalerz

Wiceprezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa

Dodaj komentarz