SPiRZ Info

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU ZEGARMISTRZOSTWA wychodząc na przeciw oczekiwaniom stawianym przez środowisko pasjonatów, zegarmistrzów, kolekcjonerów zegarów i zegarków pragnie zauważyć w jakim miejscu znalazło się polskie zegarmistrzostwo.

Zwracamy Państwa uwagę  na polską spuściznę w postaci niegdyś prosperujących zakładów zegarmistrzowskich oraz fabryk produkujących mechanizmy precyzyjne.

Z wielkim zaangażowaniem próbujemy odzyskać zagubione dokumentacje techniczne, wyprzedane narzędzia i maszyny. Szczególny nacisk kładziemy na odbudowanie szkół zegarmistrzowskich, odbudowę systemu kształcenia młodzieży oraz kadry dydaktycznej, czego konsekwencją może być w przyszłości właściwy dobór i selekcja wśród młodzieży zainteresowanej szkolnictwem zawodowym. Pragniemy nawiązać kontakt z Zegarmistrzami, którzy przyczynili się do rozwoju polskiego zegarmistrzostwa , odnaleźć w nich Nauczycieli zawodu oraz Pedagogów.

Pokazać zawód zegarmistrza młodemu pokoleniu, co za kilka – kilkanaście lat może odejść zupełnie w zapomnienie. Wychodząc na przeciw zainteresowaniu zegarmistrzostwem, pragniemy zaprosić Państwa do współpracy. Współpraca ta ma polegać na propagowaniu zawodu zegarmistrza wśród młodych ludzi a nasza impreza organizowana w Instytucie Europejskim w Łodzi 30 października i 1 września ma przyczynić się do masowego jego rozpowszechnienia.

Patronaty Władz miasta, mediów takich jak Telewizja Polska oraz regionalnych gazet może świadczyć o gotowości w dłużej skali do informacji o wydarzeniu. Szeroka rzesza młodzieży jaką udało nam się zainteresować zegarmistrzostwem, nie może zostać teraz zmarnowana.

Serdecznie zapraszamy Was wszystkich wraz ze środowiskiem zegarmistrzowski do współpracy.

Z wyrazami szacunku

Prezes Stowarzyszenia

Filip Odrobiński