Już niedługo kolporterzy z naszymi ulotkami pójdą w Polskę.

Już niedługo kolporterzy z naszymi ulotkami pójdą w Polskę.