Zaproszenie na Targi Zegarków 2022 List Prezesa Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

Jako prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa, w imieniu swoim i pozostałych członków naszej organizacji, chciałbym bardzo serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w nowym wydarzeniu o charakterze handlowym „It’s All About Watches, Targi Zegarmistrzowskie”, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 roku w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ulicy ul. Piotrkowskiej 262.

Organizatorem targów jest Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Zegarmistrzostwa, które powstało w 2017 roku, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom stawianym od wielu lat przez środowiska pasjonatów, polskich zegarmistrzów i kolekcjonerów. Jako członkowie Stowarzyszenia, szczególny nacisk kładziemy na odbudowanie w Polsce systemu kształcenia młodzieży oraz kadry dydaktycznej. Drugim istotnym celem naszego działania jest szeroko pojęta promocja sztuki zegarmistrzowskiej. Organizacja nie pozostaje również obojętna wobec osób ze środowiska, które są w potrzebie i w miarę możliwości zawsze stara się im pomagać. Poprzez swoje działania chcemy zarażać pasją do zegarków jak największe rzesze Polaków. Długofalowe działania edukacyjne oraz promocyjne w zakresie zegarmistrzostwa przyniosą korzyści zarówno producentom zegarków, jak i kolekcjonerom oraz zegarmistrzom.

 

Jako członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu, jesteśmy organizatorami pięciu edycji Festiwalu Zegarów i Zegarków „It”s All About Watches”, z których pierwsza, z motywem przewodnim „Zegarmistrzowie”, odbyła się w 2017 roku w wyżej wspomnianym Instytucie Europejskim w Łodzi. Powrót do tego miejsca w przypadku organizowanych po raz pierwszy targów zegarmistrzowskich stanowi niejako domknięcie pewnej klamry w historii naszej działalności. Każde kolejne wydarzenie z festiwalowego cyklu cieszyło się wielkim zainteresowaniem miłośników sztuki zegarmistrzowskiej. Druga edycja pod hasłem „Kolekcjonerzy” w 2018 roku miała miejsce w Fabryce Sztuki w Łodzi | Art_Inkubator przy ulicy ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 3. Trzecia z kolei z 2019 roku, pod nazwą „Watches in Space”, ściągnęła blisko 2000 osób do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ze względu na obostrzenia pandemiczne, czwarta edycja w roku 2020 pod hasłem „In to The Future” przeniosła się do Internetu, stając się pierwszą tego typu imprezą na świecie. Z kolei jubileuszowe, piąte wydarzenie z cyklu odbyło się w wrześniu 2021 roku pod hasłem przewodnim „Watches in Sport” w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej, ponownie gromadząc rzeszę fanów kunsztu zegarmistrzowskiego, ekspertów oraz producentów. Wszystkie wyżej wskazane edycje Festiwalu były doskonałą platformą do spotkań, promocji marek zegarkowych oraz okazją do poznania ludzi z nimi związanych. Starannie przygotowywane panele dyskusyjne gromadziły rzesze znawców i profesjonalistów, a także stanowiło okazję do prezentacji kolekcji lub dokonań zawodowych. Nie brakowało jednocześnie wykładów oraz prelekcji, które przybliżały niejedno zagadnienie z niezgłębionej sztuki zegarmistrzowskiej.

Innowacyjność Stowarzyszenia oraz zwinność w działaniu nakazuje nam podążać kolejnymi, nowymi ścieżkami. Jako członkowie stowarzyszenia dostrzegamy kolejne niezrealizowane potrzeby środowiska zegarmistrzowskiego. Dotychczasowe doświadczenia, ale i sukcesy organizacyjne sprawiają, iż postanowiliśmy zorganizować nowe wydarzenie bardziej nakierowane na praktyczną część sztuki zegarmistrzowskiej. Wydarzenie, na które obecnie Państwa zapraszamy, będzie miało charakter giełdy zegarów, zegarków i narzędzi zegarmistrzowskich. Z jeszcze większym zaangażowaniem podchodzimy do sprostania oczekiwaniom pasjonatów, mając wielką nadzieję, że nowa forma przypadnie do gustu obserwatorom i praktykom sztuki zegarmistrzowskiej, przekształcając się w cykliczne spotkanie.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Piotr Łukasiński